روش نوین ارزیابی ریسک عملیات تونل سازی بر سازه ها
0
( از امتیاز )
اشتراک گزاری
موجود

روش نوین ارزیابی ریسک عملیات تونل سازی بر سازه ها

تولید کننده :

تعداد

مدت زمان باقی مانده

قیمت برای شما

530,000 ﷼

این کتاب روش نوینی را بـرای ارزیـابی ریسـک ناشـی از عملیـات تونـل سـازی بـر سازه های مجاور، به ویژه در مراحـل ابتـدایی پـروژه همچـون انتخـاب مسـیر و مفـاهیم طراحی در شرایط اجرای عملیات تونل سـا زی در زمـین هـای نـرم و نسـبتا دشـوار ارائـه می دهد.

برای تکمیل این موضوع در این کتاب ریسک وارده بر پی های عمیق (روشهای به دست آمده از این تحقیق) و سطحی (روشهای مناسب مربوط به تحقیقـات گذشـته) ساختمان های احداث شده بررسی شده است.

کتاب حاضر به منظور ارزیابی خطرات عملیات تونل سازی بر سازه های مجاور در محیط های شهری تهیه شده است.آگاه سازی کار فرمایان و پیمانکاران نسبت به چنین خطراتی در مراحل اولیه ساخت و ساز، سبب بهبود کیفیت عملیات اجرایی و جلو گیری از هزینه های اضافی در اثر نشست زمین و سایر عوامل خواهد شد.

توضیحات تکمیلی

وزن 240 g
شابک

9786222860028