الکترومغناطیس پیشرفته – جلد اول
0
( از 0 امتیاز )
اشتراک گزاری
موجود

الکترومغناطیس پیشرفته – جلد اول

تولید کننده :

تعداد

مدت زمان باقی مانده

قیمت برای شما

1,620,000 ﷼

در زمینه مقدمات الکترومغناطیس، کتابهای متعددی در کشــور به زبان فارســی تاًلیف و ترجمه شده است که هر کدام در جای خود دارای ارزش میباشند. ویرایش اول کتاب الکترومغناطیس مهندسی پیشـــرفته نوشـــته پروفســـور بالانیس از فصـــل یکم تا دهم توســـط اینجانب ضـــرغام رســـتمی و مهندس فرجیپور ترجمه کرده بودیم و در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسانیده بودیم.

اکنون به دلیل ویژگیهای علمی و درخواســت مکرر دانشــجویان و دانش پژوهان ویرایش دوم آن بهطور کامل ترجمه شده و در دو جلد به چاپ ر سیده ا ست، جلد اول آن شامل ف صلهای؛ میدانهای الکترومغناطیس زمان هماهنگ و متغیر با زمان، خواص الکتریکی مواد، م عادله موج و جوابهای آن، انت شار موج و قطبی شدگی، انعکاس و انتقال، پتان سیلهای برداری کمکی، ساختار جوابها و معادلات تشعشع و پراکندگی، قضایا و اصول الکترومغناطیس، موجبرها و محفظههای با سطح مقطع مستطیلی، و جلد دوم آن شــامل فصــلهای؛ موجبرها و محفظهها دارای ســطح مقطع دایرهای، خطوط انتقال و محفظه های کروی، پراکندگی، معادلات انتگرال و روش ممان، نظریه هندســی تفرق، پراکندگی توســط گوه با امپدانس سطوح و توابع گرین هستند.

ترجمه این اثر بهخاطر حجم ب سیار زیاد آن و در بر دا شتن معادلات و روابط پیچیده ریا ضی و نیز به دلیل لزوم دقت در بر گرداندن مطالب آن به زبان فار سی کاری طاقت فر سا بود و زمان ب سیار زیادی را بخود اختصاص داد.

مطالعــه ایــن کتــاب بــه کلیــه دانشــجویان مهندســی بــرق و فیزیــک و تمــامی مهندســین و دانـشپژوهـانی کـه در زمینـه هـایی چـون آنـتن، پراکنـدگی مـدارها و قطعـات مـایکرو ویو، مخـابرات رادیــویی و نــوری پــردازشصــوت و تصــویر، ســنجش از دور، رادار، رادیــو نجــوم، الکترونیــک کوانتومی و حتی رایانه فعالیت میکنند توصیه میشود.

توضیحات تکمیلی

وزن 910 g
نوع جلد

شومیز

قطع

رقعی

شابک

9.79E+12

زبان

فارسی

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکترومغناطیس پیشرفته – جلد اول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟