سبد خرید

Showing 1–12 of 14 results

0 out of 5

بالک مشبک

۶۳۰,۰۰۰ ریال
پیشگفتار تار یخچه توســعه دانــش و تکنولوژی، در برگیرنده نمونه هایی اســت که نتیجه تجســم ایدهـ هـای علمی با گذشــت زمان بوده اند. تجســم این ایده ها در ســطوح و زمینه های جدید، به منظور حل مسائل نو میباشد. این مسئله ممکن است در مورد بالکهای مشبک درست باشد. هرچند ما هنوز درابتدای راه توسعه طرحهای آیرودینامیکی پیشنهاد شدهی هواپیماها با بالکهای مشــبک...
Loading...
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟