سبد خرید

Showing 1–12 of 14 results

پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اصول آیرودینامیك

۴۲۰,۰۰۰ ریال ۳۳۶,۰۰۰ ریال
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

امنیت هوانوردی و فرودگاهی

۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۵۱,۵۰۰ ریال
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

بالک مشبک

۶۳۰,۰۰۰ ریال ۵۰۴,۰۰۰ ریال
پیشگفتار تار یخچه توســعه دانــش و تکنولوژی، در برگیرنده نمونه هایی اســت که نتیجه تجســم ایدهـ هـای علمی با گذشــت زمان بوده اند. تجســم این ایده ها در ســطوح و زمینه های جدید، به منظور حل مسائل نو میباشد. این مسئله ممکن است در مورد بالکهای مشبک درست باشد. هرچند ما هنوز درابتدای راه توسعه طرحهای آیرودینامیکی پیشنهاد شدهی هواپیماها با بالکهای مشــبک...
پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

طراحی هواپیما

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی آیرو ترمودینامیک (جلداول)

۳۸۰,۰۰۰ ریال ۳۰۴,۰۰۰ ریال
پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مدیریت امنیت هوانوردی

۹۹۰,۰۰۰ ریال ۷۹۲,۰۰۰ ریال
پیشنهاد شگفت انگیز
Loading...
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟