سبد خرید

Showing 1–12 of 829 results

0 out of 5

Top Notch 2nd 1A

۵۵۰,۰۰۰ ریال
0 out of 5

آفرینش مکان پایدار

۴۵۰,۰۰۰ ریال
تاملاتی در باب نظریه طراحی شهری
0 out of 5

آموزش فلوئنت پیشرفته جلد اول:حل مسائل متحرک

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مقدمه نویسندگان:   نرم‌افزار فلوئنت را میتوان یکی از قدرتمندترين ابزارهای شبيه ســازی جریان ســيالات دانست. ايــن  نرم‌افزار، عليرغم ظهور بســياری دیگر از  نرم‌افزارهــای توانمند نظيــر CFXو OpenFOAMو Flow3Dهمچنان توانســته جایگاه خــود را به عنوان یک  نرم‌افزار قابل اعتمــاد و دارای امکانات فوق‌العاده، حفظ کند. یکی از قابليتهای اين نرم‌افزار  که مشــابه آن در کمتر  نرم‌افزاری وجود دارد، امکان شبيه...
Loading...
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟