سبد خرید

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

شایستگی‌های پاسداری

۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
حرکت درونی سپاه یک بُعد مادّی دارد و یک بُعد معنوی؛ بُعد معنوی همین پرداختن به ارزش‌ها به معنای حقیقی کلمه؛ یعنی مشخّص کردن شاخص‌های ارزشی پاسداری و عرضه کردن خود و دیگران بر این شاخص‌ها به قصد پیشرفت، به قصد صیرورت صحیح و کامل به سمت آن هدف‌ها . امام خام
Loading...
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟