سبد خرید

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آئین اخلاقی دانشجویان

۲۸۰,۰۰۰ ریال ۲۲۴,۰۰۰ ریال
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آزمایشگاه شیمی پلیمر

۳۸۰,۰۰۰ ریال ۳۰۴,۰۰۰ ریال
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آمار كاربردی

۶۳۰,۰۰۰ ریال ۵۰۴,۰۰۰ ریال
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آمار نظری

۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۲۰,۰۰۰ ریال
پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آموزش آمادگی جسمانی

۲۲۰,۰۰۰ ریال ۱۷۶,۰۰۰ ریال
پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آموزش فلوئنت پیشرفته جلد اول:حل مسائل متحرک

۴۵۰,۰۰۰ ریال ۳۶۰,۰۰۰ ریال
مقدمه نویسندگان:   نرم‌افزار فلوئنت را میتوان یکی از قدرتمندترين ابزارهای شبيه ســازی جریان ســيالات دانست. ايــن  نرم‌افزار، عليرغم ظهور بســياری دیگر از  نرم‌افزارهــای توانمند نظيــر CFXو OpenFOAMو Flow3Dهمچنان توانســته جایگاه خــود را به عنوان یک  نرم‌افزار قابل اعتمــاد و دارای امکانات فوق‌العاده، حفظ کند. یکی از قابليتهای اين نرم‌افزار  که مشــابه آن در کمتر  نرم‌افزاری وجود دارد، امکان شبيه...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آینده جنبش های اسلامی در جهان عرب

۷۲۰,۰۰۰ ریال ۵۷۶,۰۰۰ ریال
علل افول قدرت اسلام گرایان بعد از انقلاب های عربی
Loading...
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟