سبد خرید

0 out of 5

آمار نظری

۴۰,۰۰۰ تومان
0 out of 5

آموزش فلوئنت پیشرفته جلد اول:حل مسائل متحرک

۴۵,۰۰۰ تومان
مقدمه نویسندگان:   نرم‌افزار فلوئنت را میتوان یکی از قدرتمندترين ابزارهای شبيه ســازی جریان ســيالات دانست. ايــن  نرم‌افزار، عليرغم ظهور بســياری دیگر از  نرم‌افزارهــای توانمند نظيــر CFXو OpenFOAMو Flow3Dهمچنان توانســته جایگاه خــود را به عنوان یک  نرم‌افزار قابل اعتمــاد و دارای امکانات فوق‌العاده، حفظ کند. یکی از قابليتهای اين نرم‌افزار  که مشــابه آن در کمتر  نرم‌افزاری وجود دارد، امکان شبيه...
0 out of 5

آینده جنبش های اسلامی در جهان عرب

۷۲,۰۰۰ تومان
علل افول قدرت اسلام گرایان بعد از انقلاب های عربی
در حال بارگذاری ...
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟